LPG sistemini oluşturan bütün parçalar Avrupa standardı ECE R 67-01’e uygundur. Araçta regülasyon gereği ve ilave oluşturulan emniyet koşulları ;

TANK : 67,5 bar iç basınca dayanacak, ~3 mm saç kalınlığına sahip özel sacdan üretilmiştir.

·         Motor LPG ile çalışırken tank basıncı ~3 – 5 bardır

·         Dolum basıncı ~10 bardır

·         Full dolu tank güneş altında bekletilmesi durumunda ~13 bar basınca ulaşır.

Tank üretiminde yapılan testler ;

·         Malzeme kontrolları, hammadde ve işlem sonrası kontrollar (Lot bazlı)

·         Mikroskopik ve radyografik kontrollar (Lot bazlı)

·         Hidrolik ve hava sızdırmazlık kontrolları (% 100)

·         Patlatma testleri (Lot bazlı)

·         Bonfire testleri (Onay bazlı)

MULTİVALF : Multivalf emniyet amaçlı bir çok valfi üzerinde barındırmaktadır.

  • Tankın maksimum % 80’inin (sıvı) doldurulabilmesini sağlayan valf sistemi
  • Doldurulan gazın tanktan gaz dolum borusuna geri çıkışını önleyen valf sistemi
  • Olası bir kazada, tanktan motora gaz taşıyan borunun kırılması durumunda, akışın kesilerek gazın dışarıya yayılmasını önleyen valf sistemi
  • Motor benzin ile çalışırken veya stop konumunda, elektronik kontrol ünitesi tarafından gaz  valfleri (LPG tankı üzerinde ve motor boşluğunda) kapanarak gaz akışını durdurur.
  • LPG tankı iç basıncının 27 bara ulaşması durumunda tankta istenmeyen bir durum oluşmaması için gazın kontrollu olarak araç dışına tahliyesini sağlayan basınç emniyet valf sistemi
  • Tankın yangına maruz kalması ve tank yüzey sıcaklığının yaklaşık 120°C ulaşması durumunda, tank içindeki gazın kontrollu olarak tahliye edilmesini sağlayacak sıcaklık emniyet valfi yer almaktadır.

Gerek basınç, gerek sıcaklık emniyet valfi, tankın patlamasını önleyerek gazın kontrollü olarak araç dışına tahliye edilmesi için kullanılmaktadırlar. Özellikle sıcaklık emniyet valfi, bir kaza sonrası oluşabilecek bir yangın durumunda LPG tankının patlamasını önlemek ve LPG gazının kontrollü bir şekilde yanmasını sağlamak için sisteme ilave edilmiştir. Bu yolla tankın patlama riski asgari düzeye indirilmektedir. Tankın patlaması, kontrolsüz bir yanmaya ve tank parçalarının büyük bir alana yayılmasıyla çok daha fazla hasara neden olacaktır.

Benzin yakıt olarak LPG’ye göre çok daha kolay tutuşan ve patlama özelliği olan bir yakıt olmasına rağmen, benzin tankları 1 mm civarında sac hatta plastik malzemeden üretilmektedir.